wtorek, 21 maja 2013

Herb Miasta Gorzowa


Herb Miasta Gorzowa W latach 1926 - 1946 Zdobił Most Na Warcie
Betonowy Herb Landsberga /Gorzów
Dawniej był to jeden z dwu herbów umocowanych pośrodku najdłuższego
przęsła mostu na Warcie.
30 stycznia 1945 roku wycofujące się jednostki wojsk niemieckich
wysadziły most, a herby runęły do wody.
Po latach wydobyto jeden z nich i ustawiono przed magistratem.

fotografie - moje
informacja - internet